Remmelts Elektrotechniek

Als u kiest voor kennis, service én kwaliteitVluchtrouteaanduiding / noodverliching

De vluchtrouteaanduiding is bedoeld om de gebruiker van een gebouw duidelijkheid te geven over het verloop van vluchtroutes, zodat ook personen die niet of minder bekend zijn met een specifieke vluchtroute of zich door rook of duisternis niet meer kunnen oriënteren, voldoende snel het aansluitend terrein kunnen bereiken.

 

Remmelts Elektrotechniek is gespecialiseerd in het projecteren en installeren van noodverlichtingsarmaturen.

Brandmelders

Statistieken tonen aan dat het installeren van brandmelders het risico op een dodelijke brand met maarliefst meer dan 70% doet verminderen. Brandmelders installeren is dan ook een essentiele basisnood om uw woning of bedrijf veilig te maken.

Er bestaan verschillende soorten brandmelders: rookmelders, hittemelders en CO-melders. Elk heeft zijn eigen, aparte functie.

Rookmelders

Rookmelders detecteren enkel rook: via een optisch meetprincipe registreert de melder voortdurend of en hoeveel rookdeeltjes er in de lucht zijn. Zijn dat er te veel, dan geeft de melder een alarm. Aangezien rook altijd stijgt, is het belangrijk dat je een rookmelder zo hoog mogelijk hangt, bij voorkeur tegen het plafond. Enkel in puntdaken moet je 30cm uit de nok van het dak blijven omdat stilstaande lucht kan verhinderen dat rook stijgt.

Hittemelders

Een hittemelders detecteert geen rook, maar meet voortdurend de omgevingstemperatuur. Ze geven een alarm als de temperatuur een bepaalde grens overschrijdt. Hittemelders zijn erg handig op plaatsen waar rookmelders te veel valse alarmen zouden geven, met name op plaatsen waar veel (water)damp of andere gassen aanwezig kunnen zijn, zoals de keuken, badkamer en garage.

CO-melder

Een CO-melder meet voortdurend de aanwezige hoeveelheid koolstofmonoxide, of CO. CO is een erg gevaarlijk gas. Het verspreid zich gelijkmatig doorheen de lucht bij een onvolledige verbranding en is volledig geurloos en onzichtbaar. CO-melders zijn dan ook essentieel in woningen die verwarmd worden door een verbrandingsketel.

Gasmelders

Gasmelders detecteren geen koolstofmonoxide, maar wel andere gassen. Ze meten de aanwezigheid van aardgas, butaan, propaan en LPG. Afhankelijk van het soort gas dat je wil laten detecteren, plaats je de melder laag tegen de grond (butaan en propaan) of dicht tegen het plafond (aardgas en LPG).

Hoeveel en welk soort melders heb ik nodig?

Heeft u vragen over welk type en/of aantal melders benodigd zijn voor uw woning en/of bedrijfspand? Vul dan uw contactgegevens in. Één van onze medewerkers neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.